Informace k letním táborům 2020: (postupně doplňujeme)

V roce 2020 se uskuteční tyto letní tábory:

KLASICKÝ STANOVÝ TÁBOR VE STĚŽOVĚ - v termínu 28. června až 11. července. Ryze přírodní tábor u lesa a potůčku. Děti spí ve stanech s podsadou a teepee. Ranní rozcvičky, hry v přírodě, polní kuchyně a večerní táboráky..

ZÁLESÁCKÉ TÁBOŘENÍ VE STĚŽOVĚ - 12. - 18. července, klučičí tábor zaměřený na zálesácké aktivity, práci se dřevem, vaření na ohni a hry v přírodě.

LEHCE HOROLEZECKÝ TÁBOR PO FERRATÁCH (2.ročník) - 25. - 29. července, expedice se koná auty po kempech, přidat se mohou děti i rodiče

LETNÍ TÁBOR V CHALUPĚ - ČESKÝ RÁJ - 1. - 8. srpna, turistický tábor zaměřený na výlety po krásách Českého ráje, ubytování ve vybavené chalupě.

EXPEDIČNÍ HOROLEZECKÝ VÝPRAVNÝ TÁBOR DO ALP - 21. - 28. srpna, mikrobusem navštívíme Alpy - Rakousko, Slovinsko a Itálii.

TÁBOR PRO VĚTŠÍ DĚTI A MLÁDEŽ - podrobnosti budou zveřejněny.V případě zájmu se nám můžete ozvat na mail tabory@upirci.cz a nebo tel. 725317010 - Jirka.


- - - - - -

JAK POZNAT DOBRÝ TÁBOR?

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY DOPORUČUJE ODPOVĚDĚT SI PŘI VÝBĚRU TÁBORA NA NÁSLEDUJÍCÍCH 10 OTÁZEK, NA KTERÉ SE VÁM POKUSÍME NABÍDNOUT ODPOVĚD.

> Bezpečnost – bude tábor pro naše dítě bezpečný?

Na bezpečnost jsme mysleli již při výběru tábořiště, nikde v okolí se nenacházejí nebezpečná místa jako skály, hluboká řeka, opuštěná stavení ani silnice (to platí pro stanový tábor). Na chatovém táboře volíme takový program, abychom se co nejvíce vyhýbali nebezpečným místům, dětem není povoleno opouštět bez dozoru prostor chaty. Na bezpečnost účastníků tábora pamatuje také podrobný táborový řád, ve kterém je dětem zakázáno pracovat bez dozoru s pilami, sekerou, noži a rozdělávat oheň. Děti nikdy nevysíláme samotné na místa mimo tábor a hry při kterých se děti pohybují zdánlivě samy máme také zajištěné dohledem vedoucích.

>Cena – co všechno zahrnuje cena tábora?

Cenu se snažíme držet na únosné míře. Cena tábora obsahuje náklady na dopravu, výlety, táborový program (pomůcky), zásobování, stravu, vstupy na výletech, ale také náklady na udržování tábořišť, pronájmy uschování stanů, pronájmy pozemku nebo základen a např. rozbory pitné vody.

>Důvěryhodnost – je organizátor tábora důvěryhodný?

Na tuto otázku sami za sebe těžko odpovíme. Myslíme si ale, že důvěryhodnost organizace určuje především její dosavadní činnost a to, jak funguje během roku. Naše organizace spustila první samostatný letní tábor v roce 2008 a od té doby pořádáme každé prázdniny stanový tábor, pobyty v horské chatě a tématicky zaměřené letní pobyty. Mezi letními prázdninami pořádáme 20 let zájmové oddíly, se kterými jezdíme na výlety a výpravy a o jarních prázdninách pořádáme lyžařský pobyt na horách.

>Hygiena – vyhovuje tábor přísným hygienickým předpisům?

Naše tábory hlásíme na krajské hygienické stanici, a proto musíme splňovat všechny hygienické předpisy dané zákonem. Mezi hlavní patří dostupnost pitné vody, uchovávání a zpracovnání potravin, osobní hygiena dětí, ubytování dětí a dospělých.

>Informovanost – máme o táboře dostatek informací?

Snažíme se veškeré informace zveřejnit zde na našich webových stránkách, rozesíláme aktuální informace emailem a nabízíme možnost informovat se přímo na našich telefonních číslech.

>Kvalifikace – Mají vedoucí odpovídající kvalifikaci?

Hlavní vedoucí má kvalifikaci hlavního vedoucího na zotavovacích akcích akreditovanou MŠMT, zdravotník má platný kurz zdravotníka a osoby pracující v kuchyni mají potravinářský průkaz. Ruku v ruce s kvalifikací jdou také zkušenosti vedoucích při práci s dětmi, které sahají k 20 letům nepřetržité činnosti a neustálého vzdělávání a získávání kvalifikace (kurzy instruktorů, zdravotníků, vedoucích, volnočasových aktivit, sportovních instruktorů ap.)

>Program – Jaký je program tábora?

Charakter programu našich táborů sestává z táborové činnosti, soutěží, her, rukodělných aktivit, celotáborové hry a výletů. Každý tábor má dopředu naplánovaný program, každý den je přesně dané, co se bude dít, co se bude hrát a nebo kam na výlet se půjde. Také máme náhradní "mokrý" program pro případ deště. Nechybí ani večerní táboráky, opekání buřtů a zpěv s kytarou. Na programu pracujeme společně celý team vedoucích od cca března do června.

>Rozvoj – Přinese našemu dítěti tábor něco nového?

Každý tábor se snažíme zakomponovat do programu prvky, které budou pro děti nové a něčím přínosem. Například první pomoc, poznávání stromů, bylin, uzlování, práce s mapou, zálesácké aktivity, stavba ohniště, stavba chýše, přespání v chýši v lese a jistě nové zážitky čekají na děti při plánovaných výletech za kulturou při návštěvě muzeí, hradů, skanzenů, ale také sportovišť jako jsou například lanová centra, horolezecké stěny nebo bazény.

>Stravování – Bude na táboře zajištěno kvalitní stravování?

Pro čerstvé potraviny jezdíme každý den. Jídelníček dáváme dohromady s předstihem v součinnosti se zdravotníkem, programovým vedoucím a dalšími veoducími činných na akci.

>Zdravotní zajištění – Bude na táboře kvalifikovaný zdravotník?

Ano, všech našich akcí se účastní minimálně jeden zdravotník, zpravidla však dva. Na letní tábory vozíme vybavenou lékárnu a přenosné lékárničky na výlety.